Equipment

Cyfrowy rentgen

Cyfrowy rentgen - logo

Cyfrowy rentgen

Komputerowy rentgen

Komputerowy Rentgen

Aparat do wypełniania kanałów

Aparat do wypełniania kanałów

Aparat do mierzenia długości kanałów

Aparat do mierzenia długości kanałów

Aparat do opracowania kanałów

Aparat do opracowywania kanałów

Aparat do pomiaru głębokości kieszonek dziąsłowych i oceny ryzyka paradontozy

Aparat do pomiaru głębokości kieszonek dziąsłowych i oceny ryzyka parodontozy

Komputerowe znieczulanie

Komputerowe znieczulenie

Lampa do wybielania

Lampa do wybielania

Lupy

Lupy

Pen do znieczulenia

Pen do znieczulenia

Sterylizator

Sterylizator